Как ИТ могат да ви изтеглят пред конкурентите

Търсите модерен начин да надбягате конкуренцията. В свят на светкавично развиващи се технологии и постоянно обновяване на уменията в Интернет, маркетинг и реклама със сигурност и вие се опитвате да преборите конкуренцията ежедневно.

Ето и ръководство в няколко стъпки, как да „ударите“ всички в ранг листата:

Намаляване на разходите и контрол на оперативни разходи

Предвидимите ИТ разходи ще направят всеки бизнес по-устойчив на пазара. В почти всички случаи, малки фирми ще прекарат 25% до 50% по-малко от цената на дори едно средно ниво ИТ специалист нает само за конкретен случай. При използване на професионален доставчик на технологични услуги, разходите се включват в бюджета, в това число цялостно администриране на сървъри, планиране и контролиране.

Малките предприятия се нуждаят от селективно добавяне или намаляване на административните функции, стратегически опит или комбинация от двете. Те се нуждаят от гъвкавостта на ресурсите само във времето за извънредни ситуации и способност за бързо коригиране до нива на подкрепа. Чрез използването на професионален доставчик на технологични услуги, тази гъвкавост идва с лекота и без излишни разходи.

Повишаване на производителността

Технологията подобрява производителността и дава възможност за комуникация, сътрудничество и споделяне на знания и нововъведения. Тези способности са доставени чрез множество технологии, включително файлови сървъри, централните бази данни, за широколентови услуги, мобилни платформи, съобщения чрез електронна поща, както и много други. Въпреки това, истинската производителност и бизнес ползи се реализират само, когато тази сложна технология е правилно планирана, внедрена и поддържана. Най-добрите практики и цялостни преживявания около планиране, внедряване и поддържане на такива системи позволяват технологичните услуги да работят най-успешно в постигане на подобрения на производителността.

Достъп до високоспециализирани таланти

Средствата на информационните технологии и услуги позволяват на малкия бизнес да се опира на специализирана експертиза. Малките фирми не могат да плащат постоянно за ефективен човешки ресурс и гъвкавост. Затова се явяват услуги по онлайн IT служители и фирми, които нямат лимити на своите умения и ограничени възможности във време и обслужване, дори в критични моменти за малки бизнес мрежи.

Осъзнайте предимството си пред конкурентите

Възползвайте се от новите технологии, които ще помогнат на вашия бизнес. С услуги за най-новите информационни технологии, чрез непрекъснато обучение и реалния опит ще получите най-новите приложения, хардуер, софтуер и мрежи. Това предлага конкурентно предимство и увеличава способността да се реагира на конкурентни заплахи.

Достъп до контакти на клиенти с търговеца и поддръжка

Достъпът до производителите е от решаващо значение за ефективното подпомагане на сложна технология. Linux сървъри и технологии дават малка пряка подкрепа за собственика на бизнес и до крайния потребител.

Чрез връзката с добре установен доставчик на професионални технологични услуги, малки предприятия се възползват от предимствата на хиляди други технологични доставчици.

Scroll to Top