Автомобилът и нуждата от ремонт – каприз или необходимост

Автомобилът, както и повечето сложни машини се отличава с нееднаква трайност на елементите си, което определя различната продължителност на работата му, разсейването в границите от 25 до 500-600 хил. км. Ако не се правят периодични поддръжки и ремонти, то автомобилът трябва да се бракува при повреди на нетрайните елементи.

Когато се бракува едни автомобил, той се заменя с нов, чрез просто възпроизводство на автомобилния парк. Когато се извърши ремонт, вместо новия работи ремонтираният автомобил. Вижте тук за Универсална мултимедия за кола

На практика така постъпва обществото, което е реално потвърждение на икономическата изгода от ремонта на автомобилите.

Не всеки ремонт е икономически целесъобразен. За да се прецени това трябва, да се сравнят:

  • Качество на новия и ремонтирания автомобил;
  • Разходите за нов автомобил и за ремонт на износения.
  • На практика се осъществява такова съотношение на разходи и качество, които са благоприятни за ремонта. Ето, защо при сегашното състояние на автомобила и всичките му технически елементи, изгледите за развитието му в близките десетилетия не се очаква промяна или изцяло отказване от нуждата от ремонтни работи. Дори обратното, тази дейност все повече ще се усъвършенства в научно, технологично и организационно отношение и ще бъде пълноценен партньор на автомобилостроенето и за възпроизводствения процес на автомобилния парк до пълното задоволяване на транспортните нужди.

Научете за „Автомобили и авточасти – минало и настояще“.

Ремонтните дейности по автомобилите са част от дългогодишната експлоатация на всеки автомобил. Те са кат всичко останало – домовете ни, гардероба ни, здравето, нуждата от почивки и пр. Ако не се поддържат, разно или късно настъпва техния край.

Scroll to Top